Vad Sätravallen kan erbjuda just dig

Sätravallen är ett friluftsområde och naturreservat beläget några mil söder om Linköping i Östergötland. Sätravallens naturreservat utgörs av gammal lövskog som har inslag av gammal barrskog och hagmark som just nu växer igen. Naturreservatet har höga naturvärden vad gäller kärlväxter, men troligen är kryptogamfloran och insektfaunan av ännu högre värde.

När det kommer till friluftsliv finns det möjlighet att bada vi den almänna badplatsen vid Sätrasjön. Här erbjuds man desutom fiskemöjligheter i sjön.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/